1. zesty
 2. digitalbabe
 3. eps999
 4. digitalbabe
 5. Naughtius Maximus
 6. mllNY
 7. Naughtius Maximus
 8. Naughtius Maximus
 9. Naughtius Maximus
 10. Naughtius Maximus
 11. Naughtius Maximus
 12. charleybusko
 13. charleybusko
 14. apsmith21
 15. apsmith21
 16. Naughtius Maximus
 17. bigfub
 18. PunkNinja
 19. tono06
 20. denizen