1. Aniv
 2. cooey
 3. cooey
 4. cooey
 5. cooey
 6. cooey
 7. cooey
 8. Lollypop
 9. tridon
 10. cooey
 11. Drum18
 12. Hooltra
 13. Aniv
 14. Drum18
 15. kryptonite
 16. Obi Wan Dandobi
 17. denizen
 18. Naughtius Maximus
 19. tridon
 20. Apollon