slip

 1. zesty
 2. Hooltra
 3. RabbitChen
 4. Hooltra
 5. RabbitChen
 6. kryptonite
 7. Naughtius Maximus
 8. bloodsnake007
 9. kryptonite
 10. tridon
 11. mascott
 12. kryptonite
 13. teddyjun
 14. tridon
 15. bigrob
 16. bloodsnake007
 17. tridon
 18. tridon
 19. Le Marquis
 20. tridon